• info@bakanturizm.com
  • (0216) 622 68 11 (pbx)
Çevre Politikası

Çevre Politikası

Bakan Turizm tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerinin dikkate alınması, zararların önlenmesi ve kontrolü için Çevre Yönetim Sistemini de kapsayan entegre bir yönetim sistemi kurmuştur.

Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,

Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi,

Atıkları kaynağında azaltmayı ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,

Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermeyi,

İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımız da doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi,

Çevre Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Mal ve hizmet alımlarında çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmeyi ilke edinmiş olmaktan gurur duyarız.